Riktlinjer för ZEUSERS

18+

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda ZEUS skotrar.

Bär alltid hjälm

Du måste bära hjälm hela tiden för din egen säkerhet.

Kontrollera bromsarna

Kontrollera alltid att bromsarna fungerar innan du kör.

Bär en väst med reflexer

Du måste vara lätt synlig för alla.

Tänk på din hastighet

Se till att hålla hastigheten på en hanterbar nivå.

Följ alla trafiklagar

Du måste följa alla trafikregler för att garantera din och alla andras säkerhet.

Parkera ordentligt

Parkera din skoter på ett säkert ställe så att den inte blockerar något.

Respekt

Respektera din stad och din skoter.

Kör ALDRIG påverkad

Det är förbjudet att köra påverkad av alkohol eller droger.