Bli en affärspartner

ZEUS har ett starkt fokus på att arbeta med människor i lokalsamhället för att tillhandahålla våra tjänster på operativ nivå. Vi tror att lokalbefolkningen har ett större intresse av att hålla en hög standard på flottan och se till att alla stads krav uppfylls. Det är också ett bra tillskott till den lokala sysselsättningen. Vi vill gärna höra av dig om du är intresserad av att driva en flotta i din stad.